Företrädare regionala bolag 2015-2018 | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Företrädare regionala bolag 2015-2018

Folkteatern
Ordinarie Jessica Larsson, Sandviken
Ersättare Linda Carlsson, Forsbacka