Nämndemän domstolarna | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Nämndemän domstolarna

Förvaltningsrätten i Falun
Ellinor Netsö, Bollnäs
Agneta Stjernström, Gävle
Anna-Karin Åström, Gävle
Katja Samuelsson, Hudiksvall

Hovrätten för nedre Norrland
Eva-Mai Mindre Tynong, Söderhamn
Peter Arnell, Gävle

Kammarrätten i Sundsvall
Kjell Fröström, Gävle