Nämndemän domstolarna | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Nämndemän domstolarna

Förvaltningsrätten i Falun
Ellinor Netsö, Bollnäs
Agneta Stjernström, Gävle
Anna-Karin Åström, Gävle
Katja Samuelsson, Hudiksvall

Hovrätten för nedre Norrland
Camilla Westman, Gävle

Kammarrätten i Sundsvall
Anders Hemlin, Gävle