Nämndemän domstolarna | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Nämndemän domstolarna

Förvaltningsrätten i Falun
Ellinor Netsö, Bollnäs
Kjell Fröström, Gävle
Agneta Stjernström, Gävle

Hovrätten för nedre Norrland
Lars G Eriksson, Ljusdal

Kammarrätten i Sundsvall
Linda Carlsson, Forsbacka