Företrädare Region Gävleborg nämnder 2015-2018 | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Företrädare Region Gävleborg nämnder 2015-2018

Regionstyrelsen
Ledamot Mattias Eriksson
Ersättare Daniel Persson

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledamot Mattias Eriksson
Ersättare Solveig Wiberg

Hållbarhetsnämnden
Ledamot Mikael Wallin
Ersättare Ingrid Huldén

Kultur- och kompetensnämnden
Ledamot Yvonne Andersson
Ersättare Lars G Eriksson

Demokratiberedningen
Ledamot Per Kihlgren
Ersättare Lena Eriksson

Valberedningen Region Gävleborg
Ledamot Daniel Persson
Ersättare Patrik Nilsson