Företrädare Region Gävleborg nämnder 2019-2022 | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Företrädare Region Gävleborg nämnder 2019-2022

Regionstyrelsen

Ledamot: Richard Carlsson
Ledamot: Liz Zachariasson
Ersättare: Sara Oskarsson
Ersättare: Fredrik Hellberg

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ledamot: Richard Carlsson
Ledamot: Latifa Löfvenberg
Ersättare: Elizabeth Puhls

Hållbarhetsnämnden

Ledamot: Daniel Persson
Ledamot: Andreas Brunnström
Ersättare: Mikael Forsberg

Kultur- och kompetensnämnden

Ledamot: Anna-Karin Åström
Ledamot: Marianne Larsson
Ersättare: Åsa Norling

Patientnämnden

Ledamot: Johan Hedlund
Ersättare: Petra Wetterstrand