Landsbygdspolitiska programmet 2022 – Hela Sverige


Sverigedemokraternas målsättning är att bli de svenska landsbygdernas och småkommunernas starkaste röst och försvarare och att senast vid valet 2026 bli landets största parti utanför storstadsregionerna.

Vår vision för de svenska landsbygderna är att de skall vara trygga platser där man inte behöver oroa sig för brottslighet och där man snabbt får hjälp om olyckor händer.

Vi vill att landsbygderna skall vara platser med en stark samhällsgemenskap och ett starkt civilsamhälle, där det svenska kulturarvet har en central position och där människor känner att de har goda möjligheter att påverka sin vardag och sina livsbetingelser genom att beslut fattas nära de människor som berörs.

Vi vill att välfärden, samhällsservicen och infrastrukturen skall vara minst lika väl utbyggd i landsbygderna som i de stadsnära regionerna.

Tillgången på arbete, likväl som ett rikt friluftsliv, skall vara en självklarhet. De gröna näringarna och landsbygdens entreprenörer skall känna samhällets stöd och tacksamhet för de omistliga värden som de skapar.

Vi vill se ett Sverige där landsbygderna präglas av tradition, innovation, utveckling och framtidstro.

Vi tror på möjligheten att hela Sverige, i hela Sverige.


Läs Sverigedemokraternas landsbygdspolitiska program nedan:
Sverigedemokraterna – Hela Sverige