Gävle kommun ska bedriva en effektiv men lättillgänglig serviceorganisation för kommuninvånarna. Grunden för tillgängligheten ska vara lokal närvaro i hela kommunen. Genom ökad närvaro i fler delar av kommunen får invånarna lättare att komma i kontakt med kommunen, samtidigt som man exempelvis får tillgång till dator och internetuppkoppling.

Invånarna ska lätt komma i kontakt med kommunens verksamheter i respektive område. Tidsödande resor till centrala Gävle, från andra områden i kommunen, rimmar illa med den övergripande visionen om en levande kommun och jämlikhet.

Genom den kommunala serviceenheten bygger vi upp möjligheten för kommunal service, som socialtjänst, arbetsmarknad, bygglovshantering att finnas tillgänglig för fysiska möten där medborgarna bor och stärker därigenom den kommunala organisationens anseende i de delar av kommunen där servicen idag är bristfällig eller obefintlig.

Medborgarna ska få hjälp att boka in möten med olika verksamheter vid respektive kontor i kommunområdena. De lokala servicekontoren ska vara bemannade enligt roterande schema med kvällsöppet (klockan 16–18) minst två kvällar i månaden vid respektive kontor.