Gävle kommun är inte längre tryggt. Dagligen ser vi nyheter i media om olika typer av brott som invånarna i kommunen utsätts för. Brott i det offentliga rummet, som vi kunnat läsa om det senaste året, är bland annat mord, våldtäkter, överfall och rån. Det handlar om brott mot och med såväl barn, unga som vuxna. Tyvärr har också gängkriminaliteten kunnat växa sig stark, och i spåren riskerar oskyldiga människor att bokstavligen hamna i skottlinjen.
Varje brott mot en person är ett misslyckande, med långtgående konsekvenser. Brott mot person leder ofta till en lång period av negativ påverkan på psykisk och fysisk hälsa, en känsla av otrygghet, sjukskrivning och så vidare.

Gävle kommun ska vara tryggt för våra invånare. Genom insatser som riktar sig direkt till medborgarna kan vi i ett tidigt skede motverka grogrunden för tillväxt bland kriminella grupperingar. Samtidigt skapar vi förutsättningar för de som vill lämna den brottsliga banan att faktiskt kunna göra detta.
Gör vi relevanta insatser idag skapar vi en trygg kommun i framtiden.