Sverigedemokraterna Gävle lägger för 2022 fram ett eget förslag till budget för Gävle kommun. Det är vårt förslag till hur Gävle kommun ska prioritera till bland annat välfärden. Det är också ett budgetförslag för att återupprätta tryggheten och tilliten i vår kommun.

Utöver vårt budgetförslag så presenteras också tre särskilda handlingsprogram för att snabbt komma tillrätta med problem i vårt samhälle.

* Plan för en tryggare kommun
* Inrättande av kommunal serviceenhet
* Förstärkt underhåll av kommunala vägar och cykelvägar

Följ oss gärna på våra sociala medier!

Facebook: Sverigedemokraterna Gävleborg
Instagram: sd_gavleborg
Twitter: sd_gavleborg