Pressmeddelande | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Pressmeddelande

gavle


Pressmeddelande 2016-06-20

Sverigedemokraterna stödjer i andra hand Alliansen budget i Gävle

SD ger Alliansen ett år till att förändra


Vårt beslut idag ska ses i sammanhanget av den extremt höga andel asylsökande som kom till Sverige under 2015 men även de senaste 30 årens höga antal flyktingar med tillhörande anhöriga. Att gå från retorik till praktisk politik har visat sig ta tid för Moderaterna, efter att partiet ändrat sin migrationspolitik, detta både i riksdagen och i Gävle kommun. Beslutet att stödja Alliansens budget bygger på det faktum att Alliansen bara innehaft ordförandeposterna i kommunstyrelsen och nämnder i ett halvår, vi ger nu dem ett år till att förändra inriktningen för Gävle kommun.

Vill se mer
Vi hade hoppats på mycket mer, men ser ändå att vissa viktiga områden gått åt rätt håll, där vi ser en omvändning från Liberalerna och Centerpartiet, där Alliansen nu frångår tidigare politik gällande tiggarna i Gävle. Boendeplatser och andra samhällsresurser ska nu ej längre gå till personer som är medborgare i ett annat EU land och befinner sig tillfälligt i Sverige (http://www.gd.se/gavleborg/gavle/nej-till-skolgang-och-boendeplats-for-eu-migranter-i-gavle-de-ar-har-pa-besok).

Vidare förväntar vi oss nu av Alliansen och Moderaterna att de:
– Ligger på regeringen i frågan om att häva beslutet om att tvinga kommuner att ta emot flyktingar (ny lag sedan 1 mars 2016)
– Driver en tydlig signalpolitik i flyktingfrågorna
– Ligger på regeringen i frågan om att avskaffa EBO-lagen
– Minskar möjligheten för flyktingar att flytta till Gävle (se bland annat ovan)
– Fördjupar arbetet i frågor kring hedersrelaterat våld


Richard Carlsson kommenterar beslutet: Vi har sett förändringar som vi hoppas att Alliansen bygger vidare på. Vi ser ett visst hopp i att Alliansen med stöd av SD kan förändra på viktiga samhällsområden så som invandring, integration och välfärd.


Samhällsläget
Hösten 2015 gick till historien med sin höga andel asylsökande. Under året 2015 ansökte 163 000 personer om asyl och mellan september och december sökte 114 000 personer asyl i Sverige. Gävle och Gävleborg har per capita tagit emot högst andel asylsökande i landet. Lagen om eget boende, som möjliggör för flyktingar att ordna eget boende, innebär för Gävle kommuns att andelen flyktingar som kommer till kommunen blir ännu högre. Den 1 mars beslutade regeringen att alla kommuner ska tvingas ta emot flyktingar och att ansvaret för att ordna boende ligger på de enskilda kommunerna. Detta ger stora påfrestningar på välfärden och bostäder samt splittrar samhället och leder till höjda skatter.

Bostäder
De 500 bostäder som ska byggas om året i Gävle, som Alliansen och de rödgröna kommit överens om, innebär i och med den höga flyktinginvandringen, att vi varje år bara ökar på bostadsbristen i kommunen.

SD fällde de rödgröna 2015
Sverigedemokraterna valde hösten 2015 att fälla det sittande minoritetsstyret i form av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Anledningen till vårt beslut kan läsas här: https://gavle.sd.se/pressmeddelande-fran-sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas påverkan på de rödgrönas och Alliansens budget
Vi kan konstatera att de rödgröna och Alliansen tagit intryck av en rad förslag som Sverigedemokraterna länge fört fram. I någon mån ser vi att Alliansen närmat sig Sverigedemokraterna i större utsträckning än de rödgröna. Vi ser även att de rödgröna driver sin oansvarsfulla invandringspolitik och integrationspolitik i högre utsträckning än Alliansen, även om vi fortfarande ser att Alliansen har kvar stora delar av den politik som Moderaterna i riksdagen påstår sig vilja förändra.

Alliansen och de rödgröna har i sina budgetar tagit till sig av en rad förslag, samt driver en politik som ligger i linje med vad Sverigedemokraterna drivit under perioden 2006-2016.

SD påverkan på Alliansens
– Söka alternativ driftform för symfoniorkestern
– Avskaffandet av ofrivilligt delade turer
– Checksystem, för ungdomar att delta i kultur- och fritidsaktiviteter
– Satsningar på frilufts- och spontanidrottsanläggningar
– Snabba beslut och företagsvänlig attityd mot företag
– Resurstillskott till omsorg till särskilda boenden, äldre och funktionsnedsatta
– Minskade barngrupper i förskolan
– Ökad bemanning omvårdnad
– Arbete mot extremism och ”heders”-problematik
– Oförändrad maxtaxa inom äldreomsorgen
– Flera genomlysningar av verksamheter för att hitta onödiga kostnader
– Inga bosättningar för tiggare


SD påverkan på de rödgröna

– Vill se över hur vi kan få fler vuxna i skolan som ej är lärare men som kan vara avlastande
– Vill införa äldreombud
– Vill öka bemanningen inom omvårdnad för att få bort de delade turerna på sikt
– Vill arbeta uppsökande och förebyggande för att minska missbruk


För mer information:
Richard Carlsson
Oppositionsråd Gävle kommun
070-747 04 04