Pressmeddelande från Sverigedemokraterna | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna

gavle

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna

Datum: 2015-11-23


Sverigedemokraterna fäller minoritetsstyrets budget i Gävle

Allvarligt läge i Sverige och Gävle kommunSverige och Gävle står inför ett allvarligt läge, där välfärden är direkt hotad. Migrationsverkets senaste beräkningar visar på att antalet asylsökande till Sverige beräknas uppgå till 190 000 2015 och 170 000 2016. På en femårsperiod kan det handla om en miljon flyktingar.

Gävle kommun kommer att utsättas för stort tryck, framför allt välfärden kommer att belastas hårt och en redan urartad bostadssituation kommer att förvärras. Redan idag saknas ekonomi, för de satsningar som skulle behövas inom en rad områden så som skola, omsorg och bostäder.


Rödgröna har tappat kontrollen

I det läge som råder ser vi hur minoritetsstyret bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, helt har tappat kontroll över situationen. De rödgröna säger villigt ja, till regeringens oansvariga invandringspolitik. Senaste beslutet om att öppna upp Valbo sporthall för boende till asylsökande, visar hur långt de rödgröna är villiga att gå, och helt ignorera medborgarnas syn på frågan.


Fäller minoritetsstyre, S, V och MP

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp ser sig nu tvungen att agera för att påverka den situation som de rödgröna försatt Gävle kommun i. Sverigedemokraterna väljer nu att aktivt fälla minoritetsstyret bestående av S, V och MP, genom att rösta på Alliansens budget.
Vi fäller i första hand de rödgrönas budget utifrån den rådande invandringspolitiska situation som skapats av regeringen, och som fullföljts av det lokala rödgröna minoritetsstyret i Gävle kommun.Richard Carlsson kommenterar beslutet: Nu är det upp till bevis, om Alliansen i Gävleberedda att ta ansvar för den rådande situationen. Likt Anna Kinberg Batra uttalade, vi står inför en systemkollaps.


Vad vill Alliansen?

Moderaterna har i riksdagen, börjat ge efter i invandringspolitiken, och har lagt fram en rad förslag som Sverigedemokraterna drivit sedan länge. Exempelvis införandet av gränskontroller och senaste kravet att asylinvandringen till Sverige ska stoppas. Förslagen är långt ifrån tillräckliga, men ett steg i rätt riktning. Vi hoppas på en kursändring även hos Moderaterna i Gävle.

– Den som har tagit sig in i EU genom ett annat land, men inte sökt asyl där, ska inte få tillstånd att resa in utan avvisas vid den svenska gränsen, säger Kinberg Batra.

– Om man inte agerar väntar någon form av systemkollaps, säger Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra.

Se Moderaternas presskonferens:


Sverigedemokraternas påverkan på Alliansens budget

Som tidigare påtalat, fäller Sverigedemokraterna i första hand de rödgrönas budget utifrån den rådande invandringspolitiska situation som skapats av regeringen, och som fullföljts av det lokala rödgröna minoritetsstyret i Gävle kommun. S, V och MP, har lagt en oansvarig budget, och vid en jämförelse emot Alliansens budget, kan vi konstatera att Alliansen tagit intryck av en rad förslag som Sverigedemokraterna länge fört fram.

Alliansen har i sin budget, tagit till sig av en rad förslag som Sverigedemokraterna drivit under perioden 2006-2015.

– Inga nya miljöstrategiska tjänster
– Söka alternativ driftform för symfoniorkestern
– Avskaffandet av ofrivilligt delade turer
– Checksystem, för ungdomar att delta i kultur- och fritidsaktiviteter
– Satsningar på frilufts- och spontanidrottsanläggningar
– Insatser för att stävja missbruksproblematiken
– Snabba beslut och företagsvänlig attityd mot företag
– Vikten av att eleverna har nära till sin skola


För mer information:
Richard Carlsson
Oppositionsråd Gävle kommun
070-747 04 04