Pressmeddelande Region Gävleborg budget 2018 | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Pressmeddelande Region Gävleborg budget 2018

Pressmeddelande 2017-05-31


Sverigedemokraterna skuggbudget för Region Gävleborg:
Bättre personalpolitik och mer resurser till sjukvården


Sverigedemokraterna i Region Gävleborg har presenterat sitt budgetalternativ för Region Gävleborg under 2018.

Sverigedemokraterna lägger en budget utan skattehöjning, men som ändå ger mer resurser till vården. Fokus i budget ligger på regionens kärnverksamheter och välfärden.

Genom Sverigedemokraternas budgetförslag ger vi patienterna tillgång till en bra vård och där personalen får förutsättningar att genomföra sitt jobb i en bra arbetsmiljö säger Sverigedemokraternas regionråd Mattias Eriksson.

I budgeten föreslår Sverigedemokraterna också ökade satsningar på undersköterskor bland annat fler platser för vidareutbildning till sjuksköterska, en satsning som kommer personal, patienterna och Region Gävleborg till godo.

Vi genomför också en fyrpunktsatsning på psykiatrin för att öka antalet vårdplatser men även att öka antalet anställda för att korta köerna och möjliggöra snabbare hjälp för patienten, avslutar Mattias Eriksson.


Satsningar i budgeten 2018-2020 (ett urval)

• Lönesatsning sjuksköterskelöner 15 mnkr (hälso- och sjukvårdsnämnden)
• Utbildning undersköterskor 3 mnkr (hälso- och sjukvårdsnämnden)
• Psykiatrin – fyrpunktssatsning 10 mnkr (hälso- och sjukvårdsnämnden)


Besparingar 2018-2020 (ett urval)

• Minskning av hyrläkarkostnaderna genom läkarsekreterare, specialistsjuksköterskor och undersköterskor. Besparing 10 mnkr (hälso- och sjukvårdsnämnden)
• Förändrande anslag till kultursektorn, internationellt arbete och kulturplanen. Besparing 60 mnkr (kultur- och kompetensnämnden)
• Införande av vårdpuckar inom röntgenavdelningen. Besparing 5 mnkr (hälso- och sjukvårdsnämnden)


Mer information och kommentarer:

Mattias Eriksson, regionråd
072-505 25 04