Pressmeddelande Sverigedemokraterna budget Gävle kommun 2017 | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Pressmeddelande Sverigedemokraterna budget Gävle kommun 2017

gavle


Pressmeddelande 2016-06-07

Sverigedemokraterna lägger skuggbudget för Gävle kommun

Sverigedemokraterna presenterar som brukligt ett budgetförslag för Gävle kommun. Fokus i budget ligger på kommunens kärnverksamheter och välfärden. Den smala vuxenkulturen får stå tillbaka för en budget i balans och satsningar på främst skola och omsorg.

Inför 2017 ser kommunens ekonomi relativt god ut, efter att staten gått in med extra bidrag, men på ett par års sikt ser det mycket ansträngt ut med stora behov av investeringar samtidigt som försörjningsansvaret för de som sökte asyl under 2015 hamnar på kommunerna.

Vi behöver därför redan nu planera och genomföra åtgärder i syfte att mildra de ekonomiska svårigheterna som väntar. Agerar vi inte nu kan vi förvänta oss ytterligare skattehöjningar och/eller försämringar inom vård, skola och omsorg inom några år.


Besparingar 2017-2020 för att säkra välfärden och kärnverksamheterna, 154 miljoner kronor (jämfört med nuvarande minoritetsstyrets förslag)

• Avveckla Konstcentrum, en besparing på totalt 23,7 mnkr
• Avvecklade/avyttrande av Gävle symfoniorkester, en besparing på totalt 127 mnkr
• Kvarstå vid nuvarande norm för boendekostnad, en besparing på totalt 6 mnkr


Satsningar 2017-2020, 92 miljoner kronor (jämfört med nuvarande minoritetsstyrets förslag)

• Avskaffande av ofrivilliga delade turer, 10 miljoner per år, totalt 40 mnkr
• Fler vuxna i skolan och minskade barngrupper i förskolan, 10 miljoner per år, totalt 40 mnkr
• Resursförstärkning samhällsbyggnad, 3 miljoner per år, totalt 12 mnkr


Richard Carlsson
Kommunalråd i opposition (SD)


För frågor kontakta Richard Carlsson, 070-747 04 04