Reservation mot sjukvård till illegala invandrare | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Reservation mot sjukvård till illegala invandrare

Reservation mot beslut i ärendet om avgiftshandbok.

110427

I förslaget om avgiftshandbok framgår att vård mot betalning skall ges till illegala invandrare.
Sverige är en rättsstat vars honnörsord stavas rättssäkerhet. En rättsstat bygger på lagar och regler vilka uttolkas av myndigheter och domstolar. För att upprätthålla ett sådant system krävs att landets invånare respekterar och efterföljer de lagar, regler och beslut som fattas. I annat fall förlorar systemet sin legitimitet.

I avgiftshandboken används benämningen ”gömda flyktingar”. ”Gömd” är man per definition om man av Migrationsverket och domstolen dömts till utvisning men underlåter att efterfölja beslutet. En gömd person vistas således illegalt i landet. I Sverige gäller svensk lag och praxis. Eventuella fel och brister korrigeras endast lagvägen. Att då erbjuda vård till dessa individer är att underkänna såväl Migrationsverkets som domstolarnas jobb samtidigt som man nonchalerar svensk lag.

Riksdagens utredningstjänst presenterade i mars 2011 en utredning som visar att 75 procent av dem som fått avslag på sin asylansökan de senaste tio åren ändå finns kvar i landet. Om vi möjliggör tillgången till sjukvård för denna grupp är det ännu enklare att leva illegalt i Sverige. Detta öppnar upp för icke önskvärda parallella samhällen där personer inte kan gå till polisen när de blir utsatta, personer utnyttjas och en arbetskraft som saknar rättigheter för sin egen del och som påverkar arbetsmarknaden för övriga medborgare.

När ett avslag inte betyder ett reellt avslag urholkas och minskar förtroendet för den Svenska asylpolitiken.

Sverigedemokraterna

Roger Hedlund
Louise Erixon
Börje Strömberg
Patrik Lindholm