Initiativärende (SD) Regionstyrelsen 20210427 | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Initiativärende (SD) Regionstyrelsen 20210427

Den styrande majoriteten (S, C, V och MP) beslutade tidigare att slopa kravet på att hälsocentralerna ska ha allmänläkare på plats på hälsocentralerna. Sverigedemokraterna presenterade genom detta initiativärende en möjlighet att riva upp beslutet och genom det säkerställa tillgången av allmänläkare på hälsocentralerna och en god och nära vård.

Tyvärr avslogs initiativärendet, trots att Sverigedemokraternas förslag fick stöd av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sjukvårdspartiet Gävleborg. De hälsocentraler som främst kommer drabbas av majoritetens ovilja att återinföra kravet på allmänläkare är de som finns på landsbygden.

Läs hela initiativärendet genom att klicka på länken nedan:

Initiativärende från Sverigedemokraterna Regionstyrelsen 20210427