Sverigedemokraterna besöker invandrarcentrum | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Sverigedemokraterna besöker invandrarcentrum

Endast nio personer av 327 som kommit till Gävle ansågs vara kvotflykting enligt siffror från Gävles invandrarcentrum 2009. Däremot fick en tredjedel stanna av anhörighetsskäl.

En annan grupp av de 327 personerna tilläts stanna efter att bara ha ”dykt upp” medan andra tillkom från en annan kommun. Då mönstret troligtvis ser likadant ut i resten av landet anser Sverigedemokraterna att begreppet flyktingpolitik bör bytas ut mot invandringspolitik.

Maria Jonsson, administrativ samordnare på invandrarcentrum och Margareta Sandstedt

Uppgifterna kommer från ett studiebesök där Roger Hedlund och Margareta Sandstedt träffade Maria Jonsson, administrativ samordnare på invandrarcentrum. Efter att ha beskrivit verksamhetens tidigare och nuvarande uppgifter menar hon att den största förändringen kommer att genomföras den 13 november i år.

– Då läggs invandrarcentrum ner, säger hon och förklarar att staten därmed tar över hela ansvaret. Förändringen innebär att staten kommer att använda sig av lotsföretag som anlitas av Arbetsförmedlingen.
Lotsföretagen får 30 000:- per invandrare samt 40 000:- extra om företaget får ut de nyanlända i studier, jobb eller annan sysselsättning. – Det här känns som ren arbetskraftsinvandring, menar Maria Jonsson.

Av de 327 som förra anlände till Gävle var hela 244 stycken från Somalia och Eritrea. På tredje plats befanns Irak med 52 personer och från övriga länder kom en handfull eller någon enstaka person.

Av de ensamkommande ungdomarna ansågs ca 25% vara i behov av vård utifrån diagnosen posttraumatisk stress men även en del vuxna ansågs ha symptomen. Sverigedemokraterna anser därför det vara märkligt att Sverige för en arbetskraftsinvandring till Sverige som redan har en stor massarbetslöshet .

Detta även från länder där befolkningen saknar yrkeskunskap och kompetens som kan komma företagen till gagn. Vidare att en stor del av de anlända anses vara i behov av psykiatrisk vård vilket oftast kan vara ett livslångt projekt.