Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Motioner

Förstärkt underhåll av kommunala vägar och cykelvägar

Fokus på Gävle yttre kommunområden. Det kommunala vägnätet omfattar stora delar av kommunens befintliga vägar och är det sammanhängande nät av kommunikationsleder som behövs för att bilar, kollektivtrafik, transporter samt gående och cyklister ska kunna ta sig fram. Genom bra vägar skapar vi förutsättningar för resa vid pendling till arbete, kommunal service eller fritidsaktiviteter. Lika […]

Läs mer

Inrättande av en kommunal serviceenhet

Gävle kommun ska bedriva en effektiv men lättillgänglig serviceorganisation för kommuninvånarna. Grunden för tillgängligheten ska vara lokal närvaro i hela kommunen. Genom ökad närvaro i fler delar av kommunen får invånarna lättare att komma i kontakt med kommunen, samtidigt som man exempelvis får tillgång till dator och internetuppkoppling. Invånarna ska lätt komma i kontakt med […]

Läs mer

Plan för ett tryggare Gävle

Gävle kommun är inte längre tryggt. Dagligen ser vi nyheter i media om olika typer av brott som invånarna i kommunen utsätts för. Brott i det offentliga rummet, som vi kunnat läsa om det senaste året, är bland annat mord, våldtäkter, överfall och rån. Det handlar om brott mot och med såväl barn, unga som […]

Läs mer

Sverigedemokraternas budgetförslag Gävle kommun 2022

Sverigedemokraterna Gävle lägger för 2022 fram ett eget förslag till budget för Gävle kommun. Det är vårt förslag till hur Gävle kommun ska prioritera till bland annat välfärden. Det är också ett budgetförslag för att återupprätta tryggheten och tilliten i vår kommun. Utöver vårt budgetförslag så presenteras också tre särskilda handlingsprogram för att snabbt komma […]

Läs mer

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!