Valprogram landstinget Gävleborg | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Valprogram landstinget Gävleborg

Val 2018

Valprogram för Region Gävleborg
– Sverigedemokraterna Gävleborg

Vi vill prioritera tillgänglig vård för medborgarna.
Därför går vi till val på att bevara nuvarande länsindelning för sjukvården och säger nej till storregioner.


Sverigedemokraterna vill:

» att all personal skall behärska svenska språket väl, detta för att garantera patientsäkerheten

» förbättra närsjukvården genom ökad bemanning och förlängda öppettider

» fokusera på akutsjukvård i syfte att förebygga väntetider och öka patientsäkerheten

» prioritera tillgänglig vård. Därför vill vi bevara nuvarande länsindelning för sjukvården och säger nej till storregioner

» att läkare i större grad ska få utöva sin läkarroll, detta genom avlastning via läkarsekreterare och specialsjuksköterskor

» utöka samarbetet med närliggande landsting i utbyte av specialsjukvård

» höja kvalitén på sjukhusmaten i syfte att öka trivseln och välbefinnandet

» se omedelbara behandlingsinsatser inom psykiatrin och ge specialutbildning åt personalen

» höja sjuksköterskelönerna och göra Landstinget attraktivt