Vilka vi är

Roger Hedlund

Ordförande

E-post: roger.hedlund@sd.se

Richard Carlsson

Gruppledare

E-post:

Styrelsen

Roger Hedlund

Ordförande

Daniel Persson

Vice ordförande

Mattias Eriksson Falk

Andre vice ordförande

Richard Carlsson

Ledamot

Richard Carlsson

Suppleant

Fullmäktigegruppen

Richard Carlsson

Gruppledare

Daniel Persson

Vice gruppledare

Mattias Eriksson Falk

Ledamot

Liz Zachariasson

Ledamot

Fredrik Hellberg

Ledamot

Sandra Bjelkelöv

Ledamot

Nämnder

Daniel Persson

  • Ersättare i Regionstyrelsen

Fredrik Hellberg

  • Ersättare i Regionstyrelsen

Liz Zachariasson

  • Ledamot i Regionstyrelsen

Richard Carlsson

  • Ledamot i Regionstyrelsen
  • Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden